Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Storm en wateroverlast

Bij een storm hebben we te maken met harde wind en hevige regenval. Dit kan voor overlast in de omgeving zorgen. U kunt een melding doen van afgebroken takken, andere stormschade of wateroverlast. Het hangt van het soort melding af bij wie u uw melding doet.

Acuut gevaar

Bij acuut gevaar belt u 112, zoals bij alle noodsituaties. Bijvoorbeeld wanneer een boom op de openbare weg dreigt te vallen, bij instortingsgevaar of bij risico op kortsluiting.

Geen spoed, wel brandweer

Is er geen sprake van acuut gevaar, maar heeft u wel de brandweer wel nodig? Bel dan 0900 0904.

Schade in de openbare ruimte

Bomen of takken op de weg, wateroverlast of andere schade in de openbare ruimte kunt u melden bij de gemeente. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het online meldformulier. In het meldformulier kunt u kiezen voor de categorie Groen > Stormschade aan openbaar groen of de categorie Riool > Rioolverstopping.

In het geval van storm krijgen we vaak veel meldingen binnen van overlast of schade. Meldingen die mogelijk gevaarlijke situaties opleveren krijgen prioriteit. We proberen alle meldingen zo snel mogelijk te behandelen.

Schade aan uw woning of bedrijfspand

Raakt uw woning of bedrijfspand beschadigt door weersomstandigheden? Schakel dan uw verzekering, woningbouwvereniging of VVE in. Zij kunnen u ook verwijzen naar gespecialiseerde bedrijven die de schade kunnen herstellen.

Wie belt u waarvoor?

Op de website van Brandweer Twente vindt u een handig overzicht.