Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ligtenbergerveld Oost (Rijssen)

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een mogelijke nieuwe locatie voor een bedrijventerrein omdat er geen ruimte is voor Rijssense bedrijven om te groeien. Het onderzoek is uitgevoerd, waarbij de conclusie wordt getrokken dat het gebied Ligtenbergerveld Oost de minste belemmeringen heeft en daarom het meest geschikt is als nieuw bedrijventerrein. Om dit te realiseren is een structuurvisie noodzakelijk waarin de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein wordt vastgelegd.

Ontwerpstructuurvisie

Met het voortzetten van het voorkeursrecht heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven om de eerste fase van planvorming uit te werken in deze structuurvisie. Afgelopen tijd is deze structuurvisie gemaakt. In de visie worden de kwaliteiten en de (onderscheidende) kenmerken van het gebied vastgelegd. Daarnaast geeft de visie aan waar initiatieven binnen het plangebied gerealiseerd kunnen worden. De visie biedt op die manier handvatten om een bedrijventerrein te creƫren die de dynamiek van maatschappelijke en economische veranderingen door de tijd kan opvangen en weerstaan.

Op dinsdag 24 augustus 2021 heeft het college van B&W in zijn vergadering ingestemd met de ontwerpstructuurvisie en besloten deze opiniƫrend voor te leggen aan de raadscommissie Grondgebied op donderdag 16 september 2021. Tijdens deze vergadering heeft de commissie een opinie gegeven over de structuurvisie Ligtenbergerveld Oost. Er is een overwegend positieve opinie gegeven waarmee de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende stukken vanaf donderdag 7 oktober voor iedereen, gedurende 6 weken ter inzage ligt.

De documenten die bij dit besluit horen vindt u hieronder.

Bijlagen