Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. 

Uw bedrijfsafval laat u ophalen door een erkend inzamelbedrijf. De gemeente zamelt alleen afval in dat afkomstig is van huishoudens. Wij zamelen geen afval in afkomstig van bedrijven of instellingen.