Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aanvraag ontheffing geluidhinder tijdens werkzaamheden

Bij (onderhouds)werkzaamheden aan het spoor of bij werkzaamheden aan de openbare weg, zoals frezen en asfalteren, is het soms nodig om deze werkzaamheden buiten de reguliere werktijden uit te voeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts. Wij willen geluidhinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Daarom heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

De melding kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.