Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alcoholvergunning

U heeft een alcoholvergunning nodig (heette eerder drank- en horecavergunning) als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Er zijn dus 3 soorten alcoholvergunningen:

 • Alcoholvergunning voor reguliere horeca;
 • Alcoholvergunning voor slijterijen;
 • Alcoholvergunning voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Let op: Bij elke nieuwe aanvraag voor een alcoholvergunningdient u ook het aanvraagformulier Wet Bibob in.


 • Drank- en horecavergunning voor reguliere horeca: € 145,-
 • Drank- en horecavergunning voor slijterijen: € 145,-
 • Drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen: € 194,-

Als wij voor bovenstaande vergunningen geen toets hoeven ten doen voor de inrichtingseisen wordt op dit bedrag in mindering gebracht.

 

Uw pand moet met ingang van 1 juli 2021 voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

Verder zijn er eisen op het gebied van milieuhygiëne. Uiterlijk 4 weken voor u het pand in gebruik neemt, meldt u dit via www.aimonline.nl.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Geef dit aan ons door. De leidinggevende kan meteen aan het werk, zodra de ondernemer de ontvangstbevestiging heeft ontvangen van de melding. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende, bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.

Een alcoholvergunning is persoonlijk en verbonden aan een pand. Een alcoholvergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer. Dan is een nieuwe vergunning nodig.

Dat mag, maar u moet extra maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u alleen verkoopt aan personen van 18 jaar of ouder. Bij iedere aankoop van alcoholhoudende drank moet u als verkoper de leeftijd van de klant controleren. Dit moet vóór de afronding van het aankoopproces gebeuren. De klant moet zijn leeftijd aangeven. 

U vraagt een alcoholvergunning aan als:

 • U een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt.
 • Het bedrijf (bouwtechnisch) verandert.
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv).

Voor de leidinggevenden geldt het volgende:

 • Zij zijn 21 jaar of ouder.
 • Zij zijn van goed levensgedrag.
 • Zij staan geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne.

U hebt de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een alcoholvergunning:

 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle op het aanhangsel genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.
 • Kopieën van geldige arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Plattegrond met de afmetingen van de horecalokaliteit(en), inclusief het terras.
 • Algemeen aanvraagformulier Wet Bibob.

Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven:

 • De persoonsgegevens van de leidinggevende (model A of B).
 • Een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende (paspoort of identiteitskaart; een kopie van het rijbewijs is niet geldig).
 • een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH).

 • Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een beslissing.
 • Deze termijn mag de gemeente 1 keer verlengen.
 • Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? Dan nemen we binnen 6 maanden en beslissing.
 • Is er sprake van een uitgebreide Bibob-toets, dan is het mogelijk dat de aanvraag langer in behandeling is

Meer informatie over de alcoholvergunning vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Meer informatie over de Bibob vindt u op de website van Justis.