Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Watervergunning

Als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Deze vraagt u digitaal aan via Omgevingsloket. De waterbeheerder is het bevoegd gezag voor de watervergunning.

U vraagt de vergunning aan door in te loggen met DigiD (voor uzelf) of eHerkenning (voor een bedrijf) via de knop hierboven. U geeft onder andere door:

  • uw naam en adres
  • waarvoor u de watervergunning nodig heeft
  • wanneer u de watervergunning nodig heeft
  • waar u de watervergunning nodig heeft 

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

  • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt;
  • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken;
  • een sloot moet leegpompen.

Veel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan volgt u de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.

  • U wilt regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruiken of lozen;
  • U wilt grondwater oppompen en daarna gebruiken;
  • U wilt niet alleen leidingwater gebruiken.

Verdere voorwaarden voor het aanvragen van een watervergunning vindt u via Omgevingsloket.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. Tegen meldingen staat geen bezwaar en beroep open.

Via de volgende links vindt u meer informatie over: