Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Geld inzamelen voor een goed doel

Wilt u geld of spullen inzamelen voor het goede doel? Dan hebt u toestemming van de gemeente nodig. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen.

Staat uw instelling vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of houdt u een inzameling in besloten kring? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Aanvragen

U kunt eenvoudig en snel een collectevergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije week op het rooster. Om te kunnen collecteren, moet het doel waarvoor u geld inzamelt een goedkeuring/keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben. 

  • Maak gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
  • U mag collecteren van maandag tot en met zaterdag.
  • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
  • U geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente.
  • De collectanten moeten minimaal 14 jaar oud zijn. Collecteren onder de 14 jaar moet onder begeleiding van een volwassene.
  • U kunt alleen collecteren in een vrije week op het collecterooster.

Voor een collectevergunning betaalt u € 48,40.