Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Als u toch een vuur wilt stoken heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u digitaal aanvragen. Is het stoken van vuur onderdeel van uw evenement? Geef dit door bij uw vergunningaanvraag voor het organiseren van een evenement.

Let op: wij verlenen alleen een stookontheffing in de periode november tot en met april.

Als u geen overlast veroorzaakt en het vuur vormt geen gevaar voor de omgeving, dan mag u zonder ontheffing:

 • kaarsen en fakkels branden
 • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)
 • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven

Voor het plaatsen van een vuurkorf of -ton geldt:

 • U mag alleen onbehandeld, schoon hout in de vuurkorven verbranden.
 • U zorgt voor voldoende zand om na afloop het vuur mee te kunnen doven.
 • De afstand tussen de vuurkorf en het pand, of tijdelijke bouwsels (bijv. een kerststal of een marktkraam) is minimaal 5 meter.
 • Plaats de vuurkorf op een afstand van minimaal 3 meter van brandbare objecten. 
 • Houd ten minste 2 meter rondom de vuurkorf vrij van brandbare materialen.
 • Als er een brandmeldinstallatie in het pand aanwezig is, mogen de rookmelders geen hinder hebben van de rook van de vuurkorven.
 • U mag de vuurkorf niet aansteken bij een windkracht van 5 Beaufort of meer.
 • Plaats de vuurkorf of vuurton op een open plaats zodat deze geen gevaar oplevert voor de omgeving.
 • Plaats de vuurkorf of vuurton op een niet-brandbare onderplaat. De oppervlakte van de plaats is in ieder 2 keer groter dan de korf of de ton.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen bij de vuurkorf of vuurton. Een brandblusser met een inhoud van minimaal 6 kg/liter of een emmer met water of zand van minimaal 10 liter.
 • Er is permanent toezicht bij de vuurkorf.

De Omgevingsdienst Twente behandelt inhoudelijk de aanvraag voor een stookontheffingen. De Omgevingsdienst Twente kan contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag.

Wij beslissen binnen 12 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.