Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verlichting bij sportactiviteiten

Een bedrijf of instelling mag 4 dagen per jaar bij sportactiviteiten de verlichting langer aanhouden tot na 23.00 uur.

Deze melding is gratis.

  • Het is maximaal 4 dagen per jaar toegestaan om bij een sportactiviteit de verlichting langer aan te houden. Met een melding mag de verlichting langer aan blijven dan vermeld staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (23:00 uur). 
  • U meldt de festiviteit minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente. 

De melding kan alleen gedaan worden door een bedrijf of instelling.