Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij het huishouden

Wanneer u een langdurige beperking heeft kan het zijn dat u niet meer alle huishoudelijke taken kunt uitvoeren. U kunt dan huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente aanvragen. Voordat u ondersteuning aanvraagt bij de gemeente moet u eerst in uw eigen omgeving een oplossing zoeken.

Lukt dat niet? Dan kunt u een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning doen bij 1 van de 9 aanbieders met wie de gemeente een contract heeft. U moet dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zoals:

 • In uw huis wonen geen huisgenoten die huishoudelijke taken  van u kunnen overnemen.
 • U heeft buiten uw huishouden gezocht naar oplossingen.
 • U heeft geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft ook geen volwassen huisgenoot met een indicatie Wlz.
 • U kunt degene die komt helpen aangeven welke huishoudelijke taken er uitgevoerd moeten worden.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Rijssen-Holten.

 • U kijkt eerst naar wat u zelf nog kunt doen.
 • Heeft u huisgenoten? Dan wordt er verwacht dat zij zoveel mogelijk huishoudelijke taken overnemen.
 • Heeft u geen huisgenoten? Kan een ander dan wat voor u doen? Zoek in uw eigen netwerk: kinderen, familie of buren.
 • Kunt u zelf een hulp inhuren? Als u het zo kunt oplossen, krijgt u geen hulp via de gemeente.

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen wanneer u voldoet aan alle voorwaarden en u het niet zelf kunt oplossen. Kunt u het via een van de bovengenoemde manieren oplossen, dan krijgt u geen hulp van de gemeente.

Huishoudelijke hulp via de gemeente is een ‘algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning’. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • In uw huis wonen geen huisgenoten die huishoudelijke taken kunnen overnemen.
 • U heeft buiten uw huishouden gezocht naar oplossingen.
 • U heeft geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft ook geen volwassen huisgenoot met een indicatie Wlz.
 • U kunt degene die u komt helpen aangeven welke huishoudelijke taken er uitgevoerd moeten worden.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Rijssen-Holten.

De door u gekozen aanbieder van thuishulp gaat met u in gesprek over uw aanvraag. De aanbieder beoordeelt uw situatie. Na het gesprek bepaalt de aanbieder of u hulp krijgt en hoe dat eruit ziet.

Voor huishoudelijke ondersteuning via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage Wmo. Uw eigen bijdrage is € 19,- per maand. Dit is het zogenaamde abonnementstarief.

Huishoudelijke hulp kunt u ook vragen aan mensen uit uw omgeving. De gemeente gaat ervan uit dat u eerst probeert een oplossing op deze manier te organiseren. Via Sociale kaart Rijssen-Holten kunt u tips vinden om hulp te vragen.