Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij het huishouden

Kunt u niet meer alles in het huishouden zelf doen? Misschien komt u in aanmerking voor de Algemene voorziening huishoudelijke hulp. Met deze voorziening krijgt u hulp bij bijvoorbeeld schoonmaakwerk of de was.

Aanvraag

U hoeft niet eerst naar de gemeente. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder waarmee de gemeente Rijssen-Holten een contract af heeft gesloten.

De Algemene voorziening huishoudelijke hulp is bedoeld voor mensen met regievermogen. Heeft u beperkte mogelijkheid zelf regie te voeren? Of heeft u een maaltijdbereiding nodig? Of gaat het om verzorging van jonge kinderen? Dan heeft de gemeente een maatwerkvoorziening beschikbaar. Hiervoor kunt u een melding doen bij het Sociaal VraagPlein van de gemeente via (0548) 854 836.

De zorgaanbieder gaat met u in gesprek om te bepalen of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt door een beperking of door chronische, psychische of psychosociale problemen niet zelf zorgen voor een schoon en leefbaar huis.
  • U heeft geen indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg).
  • U heeft geen huisgenoten die (een deel van) uw huishouden kunnen doen.
  • U woont in de gemeente Rijssen-Holten.
  • U kunt uitleggen welke huishoudelijke klussen er moeten gebeuren.

Samen met de zorgaanbieder bespreekt u welke huishoudelijke taken de zorgaanbieder overneemt.

De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per 4 weken. In de volgende gevallen hoeft geen eigen bijdrage te betalen:

  • U bent getrouwd of heeft een partner. Minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg (Wlz).