Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bodycams

In de gemeente Rijssen-Holten zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders uitgerust met bodycams.

Dit zijn kleine camera’s die aan hun kleding zijn bevestigd en in staat zijn beeld en geluid op te nemen. Het gebruik van een bodycam kan ervoor zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen. Dit zorgt ervoor dat de boa’s en toezichthouders zich veiliger voelen tijdens hun werk.

Boa’s en toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Helaas krijgen zij regelmatig te maken met agressie. Vaak gaat het om schelden, maar ook fysiek geweld komt voor. Uit verschillende proeven is gebleken dat het gebruik van bodycams agressie kan voorkomen. Daarom maakt de gemeente Rijssen-Holten er gebruik van. Net als de politie en toezichthouders in het openbaar vervoer.

De boa zet de camera aan in de volgende situaties:

  • er is sprake van een incident (bijvoorbeeld belediging of bedreiging),
  • het is nodig voor de opsporing van een strafbaar feit.

Daarnaast kan de camera worden ingezet voor trainingsdoeleinden. De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Zodra de boa de opnameknop indrukt, bewaart de camera de beelden. Om de aanleiding van het incident ook op beeld te hebben, wordt er met terugwerkende kracht van 60 seconden bewaard. Voordat een boa de opnameknop van de bodycam indrukt, meldt hij dit aan de betrokkene(n).

Natuurlijk mag een bodycam niet altijd en overal zomaar ingezet worden. Als een situatie uit de hand dreigt te lopen, mag dat wel.

Voor het gebruik van de bodycam

Situatie loopt uit de hand

Er is een situatie waarbij de bodycam een rol kan spelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een situatie uit de hand loopt, maar ook om andere redenen zoals trainingsdoeleinden.

Wijzen op de bodycam

De handhaver waarschuwt de persoon dat hij/zij een bodycam heeft en deze gaat aanzetten.

Aanzetten bodycam

Als de waarschuwing niet voor een veiligere situatie zorgt, zet de handhaver de bodycam aan.

Na het gebruik van de bodycam

Veilig bewaren van beelden

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen.

Uploaden van de beelden

De handhaver plaatst op kantoor de bodycam in een dockingstation (beveiligde omgeving).

Bewaren van de beelden

De gemeente bewaart de beelden maximaal 4 weken. Daarna worden de beelden automatisch verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden is om dat niet te doen.

De bodycam slaat de opgenomen beelden op een veilige manier op. Dat gebeurt met speciale software die ervoor zorgt dat een boa de beelden niet kan veranderen of verwijderen. De gemeente bewaart de camerabeelden maximaal 28 dagen. Daarna worden ze automatisch vernietigd. Alleen als er een verzoek is gedaan om de camerabeelden te bekijken, kunnen ze langer bewaard worden.

De opgenomen camerabeelden kunnen op verzoek worden bekeken. Zo’n uitleesverzoek kan gedaan worden door:

  • de betrokken burger,
  • de betrokken handhaver,
  • de officier van justitie.

De officier van jusitite kan de beelden ook vorderen als dat nodig is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Uitleesverzoek doen

Een verzoek om beelden te bekijken moet schriftelijk worden gedaan. Dat kan per brief of mail aan de gemeente Rijssen-Holten. In uw verzoek moet u duidelijk aangeven:

  • waar en wanneer de beelden zijn opgenomen,
  • dat u een aantoonbaar belang hebt om de beelden te bekijken.

Let op: omdat de camerabeelden maximaal 28 dagen bewaard blijven, moet u het verzoek binnen 24 dagen indienen.