Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erfgoedadvieskamer

De erfgoedadvieskamer (vroeger: Erfgoedadviesraad, afgekort EAr) heeft als taak het college te adviseren over algemene beleidsuitgangspunten op het gebied van erfgoed. Het gaat onder andere om het doen van voorstellen voor het aanwijzen van beschermd erfgoed, het creëren van draagvlak voor erfgoed(zorg) en advisering over het organiseren van publieksactiviteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendag.

Op dit moment bestaat de erfgoedadvieskamer uit 7 leden die deskundig zijn op het gebied van erfgoedzorg en/of een van de volgende terreinen van erfgoed, namelijk (historische) bouwkunst, (cultuur)landschap of archeologie. Ook beschikken de leden over lokale historische kennis.

Uitgebrachte adviezen

De erfgoedadvieskamer brengt adviezen uit aan het college van B&W over erfgoed in het ruimtelijk domein. Deze adviezen zijn openbaar en als u er behoefte aan heeft, kunt u deze adviezen nalezen.

Leden erfgoedadvieskamer

Leden van de erfgoedadvieskamer, met van links naar rechts: Anthony van der Wulp, Charlotte Prinsen, Ewoud van Arkel, Arie Nijkamp, Marcel Beunk, Johan Brinkers, Jan ter Keurst, Henk Slagman.

Ewoud van Arkel woont in Dijkerhoek en is jurist van opleiding, oud-uitgever, zelfstandig ondernemer (PrID) en nu vooral betrokken bij het agrarisch erfgoed en specifiek de historische boerderijen. In dat verband heeft hij meegeholpen bij de oprichting van de ook in Rijssen, Holten en omgeving actief zijnde boerderijenstichting Twentse Erven.

Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en van het Boerderijenfonds. AEN is de koepelorganisatie van de over heel Nederland verspreid opererende boerderijenstichtingen. Het Boerderijenfonds geeft subsidie aan projecten die gericht zijn op herbestemming van historische boerderijen. Een andere betrokkenheid bij erfgoed komt tot uitdrukking in zijn rol als gediplomeerd molenaar, waarbij hij onder meer werkzaam is op de molen van Dijkerhoek, De Hegeman. Ook is hij betrokken bij Heemschut, afdeling Overijssel sectie Twente, waar hij zich bezighoudt met erfgoedvragen rondom Vliegveld Twente.

Mijn naam is Marcel Beunk. Ik ben geboren en getogen in het centrum van Rijssen aan de Bouwstraat 52. In een van de oudste straten van Rijssen.

Oude gebouwen hebben mij altijd gefascineerd, zo ook kastelen en burchten in binnen en buitenland. In verschillende steden in Nederland heb ik monumenten in beheer gehad, voornamelijk in de binnensteden. Deze zijn nu ingericht als retailpanden.

Bij de gemeente Apeldoorn ben ik werkzaam als Technisch Adviseur / Projectleider vastgoed. Hier beheer ik onder andere Monumenten, Kerktorens en Landgoederen die in gemeentelijk bezit zijn.

Ik hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van markante objecten of delen hiervan. En om samen de sporen van het oude Rijssen-Holten zichtbaar te houden voor de toekomst.

Johan Brinkers is gepensioneerd medewerker van de gemeente Rijssen-Holten en woonachtig in Holten.
Binnen de gemeente heeft hij zich vanaf 2006 tot eind 2015 als erfgoedzorger / vergunningverlener onder andere beziggehouden met de ontwikkeling van en de uitvoering van het gemeentelijke monumenten- en erfgoedbeleid, waaronder het opstellen van de Erfgoednota 2015-2019.
Als lid van de Erfgoed adviesraad hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van draagvlak voor erfgoedzorg binnen de gemeente en daarmee het versterken van de karakteristieke uitstraling van de gemeente.

Na het verlaten van het voorgezet onderwijs ben ik gelijk aan het werk gegaan in de bouwwereld. Vanaf de werkvloer ben ik begonnen (waar ik veel praktische kennis heb opgedaan) en heb meerdere dag/ avondopleidingen gevolgd. Ik heb diverse functies gehad, te denken valt aan werkvoorbereiding, inkoper, uitvoerder, organisatiedeskundige en de laatste 22 jaar als bouwkundig projectleider.

Daarnaast ben ik ook beheerscomissie-lid van onze kerk. Met name is de renovatie en de instandhouding van de oude/ bestaande panden en het behouden van oude detailleringen en uitstraling waar mijn passie ligt. En uiteraard nieuwsgierig naar de vaak geschiedenis die er aan verbonden is. Er is in het verleden (te) veel gesloopt in Rijssen wat soms jammer, maar soms ook onvermijdelijk was. Maar er ook zijn prachtige panden verdwenen die achteraf gezien wel behouden konden blijven en hier moeten we samen van leren. Daarom moet er nu goed gekeken welke panden waardevol zijn, (ook in zijn totaliteit) en wat zeker behouden moet blijven voor de toekomst. Hier hoop ik dan ook met veel plezier mijn bouwsteentje in de EAR aan bij te dragen.

Charlotte is opgegroeid in Diepenheim en heeft in Leiden kunstgeschiedenis gestudeerd, met als afstudeer richting Kunstnijverheid. Bij Conserf monumentenadviesbureau in Leiden was zij jarenlang adviseur monumentenzorg. Haar werkzaamheden richtten zich vooral op onderzoek en het behoud en beheer van de historische interieurs. Na haar verhuizing naar Holten, werkte zij bij Deventer Verhaal daar was zij onder andere verantwoordelijk voor culturele projecten in Deventer en omstreken, heeft zij meerdere tentoonstellingen gemaakt en was zij bedrijfsvoerder/ conservator van het Speelgoedmuseum. Ook tijdens haar werk bij Redres en Sotheby’s international Realty was Charlotte bezig met monumentaal erfgoed. Het werken met monumenten heeft voor haar zeer veel uitdaging, vooral omdat geen enkel gebouw hetzelfde is en dus ook per pand gekeken moet worden naar de mogelijkheden.

Al op jonge leeftijd had Henk Slagman interesse voor alles wat er in en op de bouwplaats gebeurde. Dit resulteerde erin dat hij op 15-jarige leeftijd als leerling-metselaar aan het werk ging bij een klein aannemersbedrijf waar hij in ruim 6 jaar de bouwwereld van binnenuit redelijk goed heeft leren kennen. Zijn ambtelijke loopbaan begon als  bouwkundig tekenaar bij de gemeente Rijssen waarbij het accent voornamelijk lag op het beheer en opstellen van groot onderhoud en renovatie van het toenmalige woningbestand. Na 14 jaar intern is hij overgestapt naar het toenmalige Bouw- en woningtoezicht om zowel vergunningverlening te doen als buitencontrole.  De laatste 15 jaar is hij steeds meer betrokken geweest bij de ontwikkelingen van bestemmingsplannen, zowel inbreidinglocaties als uitbreiding van de woonkernen. Door al die jaren heen heeft Henk de ontwikkeling van met name het centrum van Rijssen van nabij meegemaakt en ook de bewustwording dat er met name in de jaren ‘70 tot ’90 veel gesloopt is, waarvan hij van mening is dat dat niet had mogen gebeuren. Henk vindt dat we daarom juist nu zuinig moeten zijn op datgene wat nog aanwezig is en mogelijk nog is te herstellen. Daarbij moeten we verder kijken dan alleen het gebouw, door ook de omgeving waar het staat te beschouwen.