Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Koffiepraat

Van 2017 tot 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders Koffiepraat met inwoners gehouden. Hiervoor gingen de collegeleden de wijken in, om op een informele manier met inwoners in gesprek te komen.

Wijkindeling

Voor een goede verdeling van de wijken is de gemeente voor Koffiepraat in 18 gebieden opgedeeld.

Koffiepraat heeft inmiddels in alle gebieden plaatsgevonden, soms al voor de tweede keer. De bijeenkomsten vonden meestal 2 keer per jaar plaats, telkens in 2 gebieden. In 2020 en 2021 kon Koffiepraat meestal niet fysiek plaatsvinden door de coronamaatregelen. Daarom werd dit telefonisch en online via Facebook en Instagram gedaan. Gelukkig kon de laatste Koffiepraat weer op locatie plaatsvinden.
Voor 2022 zijn er nog geen Koffiepraat-bijeenkomsten gepland. Het is afhankelijk van de plannen van het nieuwe college of we hier mee doorgaan. Zodra hierover nieuws is, leest u dit op deze pagina. 

Koffiepraat 2017-2021

JaarDatumWijk/gebiedPlaats
202129 septemberCentrum Noordoostrand / Hangerad / IndustrieterreinRijssen
202129 septemberBeuseberg / De Liesen / LukensveldHolten
202126 meiOpbroek / Nieuwland / LentfertRijssen
202126 meiHagslagen / Centrum WestlandRijssen
202123 februariDe Welle / Braakmanslanden-ZuidRijssen
202123 februariVeeneslagen-WestRijssen
20208 septemberZuidrand BuitengebiedRijssen-Holten
20208 septemberCentrum / Centrum NoordwestrandRijssen
20193 septemberCentrum / De KolHolten
20193 septemberCentrum Zuidrand RijssenRijssen
201921 meiNoordrand BuitengebiedRijssen-Holten
201921 meiVeeneslagen-OostRijssen
201818 septemberDijkerhoekHolten
201818 septemberIndustrieterreinRijssen
201811 septemberBeuseberg / LukensveldHolten
201811 septemberPlan ZuidRijssen
201812 septemberLookHolten
201712 septemberBraakmanslanden-NoordRijssen
201711 juliDe HaarHolten
201711 juliHangerad (deel)Rijssen

Informeel en laagdrempelig

Om de laagdrempeligheid te bevorderen vindt Koffiepraat plaats op een centraal punt in de wijk op een veld, plein of in een park. Ter ondersteuning van de informele en gezellige sfeer maakt de gemeente gebruik van een partytent en biedt ze bezoekers koffie, thee en wat lekkers. De avonden zijn vrij toegankelijk voor buurtbewoners, opgave vooraf is dus niet nodig.

Vervolg na succesvolle pilot

Na de succesvolle pilot in 2017 heeft het college besloten om de komende jaren de hele gemeente op deze manier te bezoeken. Daarbij is gekeken naar een logische ‘opdeling’ van de gemeente in 18 gebieden, rekening houdend met culturele, ruimtelijke en praktische aspecten.

Tijdens de pilot is ook de mening van de inwoners gevraagd. Op basis van deze meningen en een evaluatie van de gemeente zijn conclusies en aandachtspunten opgesteld voor het vervolg van de pilot.

Koffiekopje van de gemeente Rijssen-Holten