Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melden van fouten bij stemmen tellen

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Bijvoorbeeld bij de telling of de vaststelling van de uitslagen? Dan kunt u hiervan melding doen bij het centraal stembureau van de Provinciale Staten van Overijssel of bij het waterschap waar het om gaat.

Provinciale Staten van Overijssel

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 17.00 uur melden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 10.00 uur melden.

Waterschap Rijn en IJssel

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 13.30 uur melden.

Waterschap Vechtstromen

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen kunt u melden via een online meldingsformulier. Zij plaatsen vanaf 15 maart een formulier op www.vechtstromen.nl/verkiezingen.