Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melden van fouten bij stemmen tellen

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Bijvoorbeeld bij de telling of de vaststelling van de uitslagen? Dan kunt u hiervan melding doen.

Melding doen

Het is mogelijk om een melding te doen tot 48 uur vóór de zitting van het centraal stembureau. De zitting staat gepland op vrijdag 1 december 2023 om 10.00 uur.