Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke opvang Forthaarsweg

In onze gemeente vangen we Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op, op 2 locaties. De Burgemeester van der Borchstraat 2 en de Forthaarsweg in Holten.

Op de locatie aan de aan de Forthaarsweg in Holten worden maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De Oekraïners worden opgevangen in 25 chalets. Bij deze chalets wordt een centrale ontmoetingsruimte geplaatst. Ook worden op het terrein enkele speeltoestellen en een kantoor voor begeleiding neergezet. Het afval wordt centraal verzameld. Er staan geen andere gebouwen of opstallen op het terrein.

De gemeente heeft voor 27 maanden een vergunning voor de opvang van Oekraïners aan de Forthaarsweg afgegeven. De gemeente huurt het terrein waar de opvang plaatsvindt. De huurtermijn stopt op 17 september 2024. De gemeente verwijderd de chalets na afloop van deze periode. We hopen dat de oorlog dan afgelopen is en de vluchtelingen terug kunnen naar hun eigen land. Anders gaat de gemeente in overleg met de Veiligheidsregio op zoek naar andere huisvesting. Dat kan ook buiten onze gemeente.

Eind augustus zijn de eerste bewoners komen wonen op deze opvanglocatie. In de weken daarna zijn alle chalets bewoond. Veel bewoners van deze opvanglocatie woonden al op andere plekken in onze gemeente. Het Twents Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding bepaalt welke Oekraïense vluchtelingen op deze locatie komen wonen.

Ja. De vrijwilligers van ViaVie begeleiden de Oekraïense vluchtelingen. Ze helpen de Oekraïners om zich thuis te voelen en zijn een aanspreekpunt. Hierdoor kunnen de vluchtelingen vrij snel zelfstandig functioneren. Oekraïense vluchtelingen mogen werken en we zien dat dit ook vaak gebeurt. Kinderen gaan naar school in Rijssen of Almelo en er is kinderopvang mogelijk.

Voor de veiligheid van de bewoners zorgen we dat er zichtbaar en onzichtbaar toezicht is. Ook de wijkagent is geïnformeerd en draagt bij aan de veiligheid. Bij alle veiligheidsmaatregelen zorgen we dat we de privacy van de bewoners en omwonenden beschermen.

Omdat het terrein tegen de Sallandse Heuvelrug aanligt krijgen de bewoners uitleg over de bereikbaarheid van het terrein. Dit is belangrijk omdat de gemeente wil voorkomen dat de zandpaden in de omgeving te veel belast worden door verkeer. Gemotoriseerd verkeer komt en gaat via de Reebokkenweg en de Forthaarsweg van en naar het terrein. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de route Enkweg-Beukenlaan.