Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen tijdelijke opvang Oekraïeners

Lees meer over de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Burgemeester van der Borchstraat en Forthaarsweg in Holten.

Op de locaties aan de Forthaarsweg in Holten en bij BuitenInn Het Overveen aan de Veendijk in Rijssen worden geen andere vluchtelingen opgevangen wanneer de Oekraïners teruggaan.

Ja, dat kan. Sommige Oekraïners komen met de auto naar Nederland. De gemeente zorgt voor voldoende openbaar vervoer in de omgeving van de opvanglocaties.

De gemeente financiert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit de Rijksoverheid krijgt de gemeente een vergoeding. De gemeente probeert met deze vergoeding de opvang zoveel mogelijk kostendekkend te maken.

Veiligheidsregio Twente zorgt voor de plaatsing van gevluchte Oekraïners. Zij zijn daar leidend in.