Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stemmen tellen

Op 22 november om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. Ook bij de controle van de stemmen op 23 november kunt u aanwezig zijn, dat kan vanaf 8:30 uur.

Het tellen van de stemmen werkt als volgt:

 • De leden van de stembureaus tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Dit is samen het aantal kiezers dat mocht stemmen. Dit doen zij na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur op woensdag 22 november.
 • Daarna openen en legen zij de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren ze per lijst.
 • Daarna tellen zij de stemmen per lijst en per kandidaat. Ook tellen zij het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet hetzelfde zijn als het aantal kiezers dat mocht stemmen. Als deze aantallen niet hetzelfde zijn, tellen de stembureauleden opnieuw. Als het verschil blijft bestaan, maakt de voorzitter daarvan een aantekening op het proces-verbaal.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Als kiezers bezwaren hebben gemaakt, schrijft de voorzitter die ook op in het proces-verbaal.

Controle van de stemmen

 • Op 23 november controleert het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal. Dat gebeurt in de raadzaal in het gemeentehuis. Als er fouten in staan, telt het gemeentelijk stembureau opnieuw.
 • Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Vervolgens maakt het gemeentelijk stembureau een proces-verbaal. Het gemeentelijk stembureau schrijft daar alle aantallen in op. Als kiezers bezwaar hebben gemaakt, schrijft het gemeentelijke stembureau die ook op in het proces-verbaal.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen daarbij zijn. Bij tellen van de stemmen gelden een aantal regels:

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken als u daar toestemming voor heeft gekregen.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.
 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.
 • Op 23 november stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.