Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stemmen tellen en uitslag

Op woensdag 15 maart beginnen de stembureaus om 21.00 uur met het tellen van de stemmen. Zij tellen dan de stemmen per lijst en per kandidaat. Elk stembureau vermeldt de resultaten van het tellen in een proces-verbaal.

Op donderdag 16 maart controleert het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal. Dat gebeurt vanaf 8.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Als het gemeentelijk stembureau fouten vindt, wordt er opnieuw geteld. Dit noemen we een hertelling. Na de zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsen wij de processen-verbaal op onze website. Vermoedt u dat er een fout staat in een proces-verbaal? Dan kunt u dat melden.

Het tellen van de stemmen werkt als volgt:

 • De leden van de stembureaus tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Dit is samen het aantal kiezers dat mocht stemmen. Dit doen zij na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur op woensdag 15 maart.
 • Daarna openen en legen zij de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren ze per lijst.
 • Daarna tellen zij de stemmen per lijst en per kandidaat. Ook tellen zij het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet hetzelfde zijn als het aantal kiezers dat mocht stemmen. Als deze aantallen niet hetzelfde zijn, tellen de stembureauleden opnieuw. Als het verschil blijft bestaan, maakt de voorzitter daarvan een aantekening op het proces-verbaal.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Als kiezers bezwaren hebben gemaakt, schrijft de voorzitter die ook op in het proces-verbaal.
 • Op 16 maart controleert het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal. Dat gebeurt vanaf 8.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Als er fouten in de staan, telt het gemeentelijk stembureau opnieuw.
 • Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Vervolgens maakt het gemeentelijk stembureau een proces-verbaal. Het gemeentelijk stembureau schrijft daar alle aantallen in op. Als kiezers bezwaar hebben gemaakt, schrijft het gemeentelijke stembureau die ook op in het proces-verbaal.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen daarbij zijn. Bij tellen van de stemmen gelden een aantal regels:

 • Alleen leden van het stembureaus en tellers die zijn aangewezen door de gemeente mogen tellen.
 • Als u denkt dat er iets niet goed gaat tijdens het tellen, geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. De voorzitter maakt een aantekening op het proces-verbaal.
 • U mag het tellen en de stembureauleden niet onderbreken of lastigvallen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik. Zonder toestemming mag u geen foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en andere pesonen herkenbaar in beeld zijn.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.
 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau op donderdag 16 maart.
 • De gemeente brengt de processen-verbaal naar het centraal stembureau van de Provinciale Staten en naar de centrale stembureaus van de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.
 • De centrale stembureaus voeren daarna een aantal controles uit. Als u een fout ontdekt in een proces-verbaal, kunt u daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdracht geven om een mogelijk overgebleven fout dan nog aan te passen.
 • De centrale stembureaus stellen op donderdag 23 maart definitief de uitslag en zetelverdeling vast. Dit doen zij tijdens een openbare zitting.
  • Provinciale Staten van Overijssel: om 17.00 uur in het stadhuis van Zwolle.
  • Waterschap Rijn en IJssel: om 13.30 uur in het kantoor van het waterschap in Doetinchem
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta: om 10.00 uur in het kantoor van het waterschap in Zwolle
  • Waterschap Vechtstromen: om 11.00 uur in het waterschapshuis in Almelo

Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van Provinciale Staten en het waterschapsbestuur af. Dan volgt de installatie van de nieuwe leden.

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Bijvoorbeeld bij de telling of de vaststelling van de uitslagen? Dan kunt u hiervan melding doen bij het centraal stembureau van de Provinciale Staten van Overijssel of bij het waterschap waar het om gaat.

Provinciale Staten van Overijssel

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 17.00 uur melden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 10.00 uur melden.

Waterschap Rijn en IJssel

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 maart 13.30 uur melden.

Waterschap Vechtstromen

Een fout in het proces-verbaal van de verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen kunt u melden via een online meldingsformulier. Zij plaatsen vanaf 15 maart een formulier op www.vechtstromen.nl/verkiezingen.