Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen over de toekomst van uw agrarisch bedrijf?

Bent u agrariër in de gemeente Rijssen-Holten? Hier vindt u meer informatie over mogelijkheden om uw bedrijf verder te ontwikkelen en het aanvragen van een adviesgesprek. U kunt hier een vrijblijvend gesprek aanvragen met de adviseur van de gemeente. Daarnaast hebben we per thema relevante links voor u verzameld die u kunnen helpen bij het maken van keuzes voor uw bedrijf.

Waar bent u naar op zoek?

Gebiedscoördinator Gerrit Slagman vervult als ervaren landbouwkundige een brugfunctie tussen beleid en praktijk op het gebied van plattelandsontwikkeling. Hij is sinds maart 2018 gebiedscoördinator, komt graag bij mensen thuis en is nauw betrokken bij de zoektocht naar passende oplossingen voor agrarische ondernemingen. Slagman is een bekend gezicht voor de gemeente en haar inwoners.

Foto Gerrit Slagman

Gerrit Slagman

Slagman: “Ik ben alweer een tijdje bezig als gebiedscoördinator in het buitengebied en zie dat de druk op agrarische ondernemers en hun gezinnen is toegenomen. Dit heeft niet alleen impact op de agrariërs en hun gezinnen, maar ook op het buitengebied in z’n geheel. Landbouw speelt in de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke rol.”

“De keukentafelgesprekken in het buitengebied, vormen wat mij betreft de sleutel voor een toekomstbestendig Rijssen-Holten. De uitkomst daarvan is de basis voor een inclusieve aanpak die breed wordt gedragen door de gemeente in haar geheel. Ik heb oog voor de mensen en ik geef onafhankelijk advies. Of het nu gaat over bedrijfsontwikkeling, opvolging, hergebruik van agrarische gebouwen, kavelruil, bedrijfsbeëindiging of totaal iets anders. Ook als plannen nog in een beginstadium zijn, denk ik graag met mensen mee. Hoe eerder we in gesprek raken, hoe beter!”

Gerrit Slagman is te bereikbaar op telefoonnummer 06 13 48 84 47
of e-mailadres g.slagman@rijssen-holten.nl.

De huidige gebruiks- en bouwmogelijkheden op uw erf staan beschreven in het Chw Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten. U kunt uw eigen adres invullen op de volgende pagina: https://omgevingsplan-rijssen-holten.planoview.nl/vastgesteld/

De regels die gelden op uw locatie gelden zullen zichtbaar worden. Wij snappen dat geldend beleid- en regelgeving soms erg verwarrend kan zijn. Wilt u daarom meer weten over de mogelijkheden, beleid en opties die gelden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met het digitaal loket Ruimte: https://www.rijssen-holten.nl/contact/

Emissies verlagen

Welke maatregelen kunt u nemen om stikstofuitstoot te verminderen of fijnstof te reduceren? Wat zijn effectieve en betaalbare emissie reducerende stalsystemen? Het praktijkcentrum emissiereductie in Gelderland is met verschillende praktijkproeven bezig. Via onderstaande link zijn resultaten van deze proeven te lezen: https://www.praktijkcentrumemissiereductie.nl/

Via onderstaande links vindt u meer informatie vanuit het Rijk en de Provincie Overijssel:

Natuur inclusief werken

Heeft u interesse in natuur inclusieve landbouw met meer aandacht voor natuur en landschap? Met natuur inclusieve maateregelen maakt u uw gronden weerbaarder voor droogte en wateroverlast, heeft u minder kosten aan kunstmest en krachtvoer en verbetert u dierenwelzijn. Meer weten? Klik dan eens op een van de volgende links:

Vernieuwing in de landbouw

Wilt u op de hoogte blijven van de regionale ontwikkelingen met betrekking tot vernieuwing in de landbouw, kijk dan eens op de website van de Land Bouwers: https://www.delandbouwers.nl/

Energieneutraal worden

Wilt u uw bedrijf verduurzamen? Bijvoorbeeld door het aanleggen van zonnepanelen of door sanering van asbestdaken? Gaat u hernieuwbare energie produceren? Kijk dan voor meer informatie op:https://www.rijssen-holten.nl/direct-regelen/ondernemen/financieel/duurzaam-ondernemen

Multifunctioneel bedrijf

Wilt u met een nevenactiviteit uw bedrijf verder ontwikkelen en versterken en daarbij een maatschappelijke dienst verlenen? Bijvoorbeeld met:

  • Zorglandbouw
  • Boerderijeducatie
  • Boerderijwinkels/korte ketens
  • Agrarische kinderopvang
  • Agrarisch natuurbeheer
  • Plattelandstoerisme

Het Chw omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten biedt voor een aantal van deze nevenactiviteiten al mogelijkheden. Wilt u meer of grotere nevenactiviteiten bekijk dan ons Beleid ruimtelijke ontwikkelingen buitengebied: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674902/1

Kijk ook eens bij deze links wat anderen gedaan hebben:

Stoppen met uw agrarische bedrijf is vaak een zware en ingrijpende beslissing. Wat de reden dan ook is. Gemeente Rijssen-Holten staat voor uw klaar en denkt met u mee.

Via deze links krijgt u meer informatie over stoppersregelingen en begeleiding:

Bent u benieuwd of zoekt u inspiratie wat anderen gedaan hebben, kijk dan eens op:

https://buitenkansenoverijssel.nl/

De gemeente Rijssen-Holten heeft eigen beleid voor de functieverandering op uw erf wanneer u wilt stoppen. U leest hier meer over in ons Beleid ruimtelijke ontwikkelingen buitengebied: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674902/1

U kunt met ons in gesprek over het toepassen van dit beleid in uw situatie op uw erf.