Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligersbeleid stimuleren en vooral ook ondersteunen. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen algemeen vrijwilligersbeleid en vrijwilligersbeleid gericht op de zorg (informele zorg).

Voor het algemene vrijwilligersbeleid kunt u terecht bij Via Vorsa. Wat zij doen en wat u als vrijwilliger kunt betekenen, leest u op hun website.

Daarnaast kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via Via Vorsa gebruikmaken van diverse faciliteiten, zoals:

 • deelname aan de collectieve ongevallenverzekering die de gemeente heeft afgesloten;
 • gratis vrijwilligersvacatures en klussen plaatsen op de digitale vrijwilligersvacaturebank;
 • raadplegen van het digitaal fondsenboek voor fondsenwerving voor projecten et cetera;
 • het geven van informatie en advies over allerlei zaken rondom vrijwilligerswerk, zoals verzekeringen, de onbelaste vergoeding vrijwilligers en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
 • subsidiemogelijkheid voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij Via Vorsa.

Vrijwilligers die actief zijn in de vrijwillige thuiszorg kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van de 2 organisaties die op dit gebied actief zijn:

Bent u actief als vrijwilliger of mantelzorger in Rijssen-Holten? Dan bent u voor de activiteiten die u als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Daarvoor hoeft u niets te doen. Let wel op: uw eigen afgesloten verzekering gaat áltijd voor.

Hieronder vindt u kort de dekking van onze verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie is vrijwilliger

U bent een vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij:
  • een sociaal belang behartigende instelling
  • een (coöperatieve) vereniging of stichting
  • een algemeen nut beogende instelling.
  • Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling dient een sociaal maatschappelijk belang.
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of voordeel bij de werkzaamheden.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst.
 • Uw vrijwilligerswerk komt niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt.
 • De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en de politie.

Waar ben ik voor verzekerd?

 • Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid particulieren, ongevallen, rechtsbijstand en verkeersaansprakelijkheid.
 • Vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bedrijven.
 • Bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.

Schade melden

Voldoet u aan de voorwaarden van de vrijwilligersverzekering en wilt u een schade melden? Ga eerst na of u de schade kunt melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie. Schademeldingen kunt u digitaal indienen door het schadeformulier in te vullen. Of neem contact op met de klantenservice van Centraal Beheer.

Meer informatie

Neem dan contact op met de klantenservice van Centraal Beheer. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op centraalbeheer.nl/vrijwilligers.

Heeft u vragen over schade, uitsluitingen en andere beperkende voorwaarden, neem dan contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij en/of met Centraal Beheer.