Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligersbeleid stimuleren en vooral ook ondersteunen. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen algemeen vrijwilligersbeleid en vrijwilligersbeleid gericht op de zorg (informele zorg).

Voor het algemene vrijwilligersbeleid kunt u terecht bij Via Vorsa. Wat zij doen en wat u als vrijwilliger kunt betekenen, leest u op hun website.

Daarnaast kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via Via Vorsa gebruikmaken van diverse faciliteiten, zoals:

  • deelname aan de collectieve ongevallenverzekering die de gemeente heeft afgesloten;
  • gratis vrijwilligersvacatures en klussen plaatsen op de digitale vrijwilligersvacaturebank;
  • raadplegen van het digitaal fondsenboek voor fondsenwerving voor projecten et cetera;
  • het geven van informatie en advies over allerlei zaken rondom vrijwilligerswerk, zoals verzekeringen, de onbelaste vergoeding vrijwilligers en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
  • subsidiemogelijkheid voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij Via Vorsa.

Vrijwilligers die actief zijn in de vrijwillige thuiszorg kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van de 2 organisaties die op dit gebied actief zijn:

De gemeente heeft per 1 januari 2013 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het betreft de Basispolis én de Pluspolis vrijwilligersverzekering die landelijk is ontwikkeld door de VNG en Centraal Beheer Achmea. Met deze verzekering zijn ALLE vrijwilligers in onze gemeente verzekerd. Ook voor mantelzorgers is een passende dekking aanwezig.

Definities volgens de polis

Definitie vrijwilliger

Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

Definitie mantelzorg

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind vriend of buur.

Definitie maatschappelijke stagiair

Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Zie de brochure VNG vrijwilligersverzekering over de inhoud en omvang van het verzekeringspakket en de vrijwilligersverzekering.

Schademeldingen

Schademeldingen kunt u indienen door het schadeformulier in te vullen. U kunt het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij de gemeente of mailen naar verzekeringen@rijssen-holten.nl (contactpersoon is Erik Knapen). Of neem contact op met de klantenservice van Centraal Beheer.