Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wijken in Rijssen-Holten

De gemeente betrekt in haar werkwijze steeds vaker inwoners bij het tot stand komen van beleid en plannen. De oorspronkelijke opzet van de wijkpanels en wijkavonden is mede daarom verouderd. Bovendien waren de wijkpanels de afgelopen jaren niet meer actief en zijn daarom beëindigd. Voormalig burgemeester Hofland heeft de leden van de wijkpanels in het voorjaar van 2017 in een brief hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. En hen uitgenodigd om lid te worden van het Rijssen-Holten Panel, om op een andere manier een waardevolle bijdrage te leveren over onderwerpen die spelen in onze gemeente.

Wijkavonden maken plaats voor Koffiepraat

In het verleden werden wijkavonden georganiseerd. In 2017 is gezocht naar een andere manier van contact die beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoners. Onder de titel Koffiepraat wordt dit verder uitgewerkt. Meer informatie: www.rijssen-holten.nl/koffiepraat

Wijkagenten

In Rijssen-Holten zijn ook wijkagenten actief. Wilt u contact opnemen met de agent voor uw wijk? Kijk dan voor meer informatie op de website van de politie: wijkagenten Rijssen en wijkagenten Holten.