Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rijssen-Holten Panel

Sinds 2016 is het digitale burgerpanel actief: het Rijssen-Holten Panel. Aan dit panel doen inwoners mee van 16 jaar en ouder. Geïnteresseerden kunnen altijd lid worden van dit panel. 

Het Rijssen-Holten Panel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo vragen we onze inwoners mee te praten en te denken over uiteenlopende onderwerpen. De resultaten geven ons inzicht in hoe onze inwoners denken over ontwikkelingen op allerlei gebieden. Meedoen geeft u de kans uw mening te geven!

Leden van het Rijssen-Holten Panel ontvangen ongeveer 3-6 keer per jaar een e-mail met daarin het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Door te klikken op de link in de e-mail kan de vragenlijst meteen ingevuld worden. De antwoorden worden daarna verwerkt in een rapportage, teruggekoppeld aan de deelnemers en op de website geplaatst.

Door mee te doen heeft u de mogelijkheid om uw reactie te geven op onderwerpen die spelen in onze gemeente. Daarnaast is het panel voor ons een belangrijk middel om op grote schaal te peilen hoe u denkt over ontwikkelingen op allerlei gebied.

Alle inwoners van Rijssen-Holten van 17 jaar en ouder kunnen lid worden. We hopen dat het Rijssen-Holten Panel zoveel mogelijk leden krijgt. Want hoe meer inwoners van Rijssen-Holten hun mening geven, hoe beter wij weten wat onze inwoners willen.

Aanmelden kan via www.rijssen-holtenpanel.nl

Peiling 18: Jij-peiling

We willen graag weten hoe panelleden het ervaren om lid te zijn van het panel. Waarom doet u mee? Hoe vult u de vragenlijst het liefst in? Wat kunnen we beter doen? De vragenlijst is door 420 panelleden ingevuld. We zien dat inwoners vooral graag meepraten over de leefbaarheid in de buurt (79%), duurzaamheid en klimaat (65%), veiligheid (65%), dienstverlening (62%) en verkeer (60 %).

Mei 2023: Resultaten peiling Jij-peiling (pdf, 456 Kb)

Peiling 17: Digitale veiligheid

We willen graag weten hoe u denkt over digitale veiligheid, het risico van digitale criminaliteit (ook wel cybercriminaliteit genoemd) en hoe u zich hiertegen beschermt. Met de uitkomsten van de peiling gaan wij als gemeente op zoek naar manieren om onze inwoners verder te ondersteunen en de weerbaarheid tegen digitale risico’s te vergroten.

Januari 2023: Resultaten Digitale veiligheid (pdf, 222 Kb)

Peiling 16: Hondenbeleid

In mei 2022 hielden we een peiling over het hondenbeleid in onze gemeente. We wilden weten hoe tevreden hondenbezitters en andere inwoners zijn over de voorzieningen en de regels die in onze gemeente voor honden gelden.

De leden van het Rijssen-Holtenpanel en alle hondeneigenaren hebben een uitnodiging gekregen om deze peiling in te vullen. Daarnaast was iedereen uitgenodigd deel te nemen.

Mei 2022: Resultaten hondenbeleid (pdf, 582Kb)

Peiling 15: Afvalscheiding en afvalcampagne BAAS

We zetten ons in voor een schonere planeet. De manier waarop we in onze gemeente met afval omgegaan, speelt daar een belangrijke rol in. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening over afval scheiden, de informatie over het afval scheiden en de manier waarop we het afval scheiden promoten, bijvoorbeeld via de afvalcampagne BAAS. We gebruiken de uitkomsten van deze peiling om te bekijken op welke manier een vervolg wordt gegeven aan de afvalcampagne.

April 2022: Resultaten peiling Áfvalscheiding en afvalcampagne BAAS’

Peiling 14: Klimaat en groen

Dit jaar maken we nieuwe plannen voor het groen in Rijssen-Holten en voor de gevolgen van klimaatverandering. Twee grote onderwerpen die verschillend zijn en toch veel raakvlakken hebben. En over raakvlak gesproken: dit raakt ons allemaal. Daarom is het ook zo belangrijk dat u uw mening geeft!

In de peiling vragen we onder andere hoe u denkt over de gevolgen van klimaatverandering. Merkt u daar iets van? Positief of negatief? En wat vindt u van een groene leefomgeving? Hoe ziet u uw eigen buurt het liefst wat betreft bomen, struiken, planten, bloemen, enzovoort?

November 2021: Resultaten peiling ‘Klimaat en groen’

Peiling 13: Windmolens

Rijssen-Holten wil samen met haar inwoners nadenken over de mogelijkheid om windmolens in de gemeente te plaatsen. Om daarmee invulling te geven aan de opdracht, van het Rijk, om meer groene energie op te wekken. Als gemeente staan we helemaal aan het begin van dit proces, er is nog niets besloten en de gemeente is in een onderzoekende fase. In gesprek met inwoners wordt samen bepaald of, waar en hoe mogelijke windmolens geplaatst worden. 

Maart 2021: Resultaten peiling ‘Duurzame energie en windmolens’

Peiling 12: Ja-ja sticker

Ongeveer de helft van het ongeadresseerde (reclame)drukwerk dat in de brievenbus komt blijkt rechtstreeks ongelezen bij het papierafval te komen. De gemeente Rijssen-Holten voert op 1 januari 2021 de ja/ja-sticker in om de hoeveelheid papierafval te verminderen. Nu nog krijgt u alle drukwerk in de brievenbus als u geen nee/nee-sticker of nee/ja-sticker op de brievenbus heeft geplakt. Vanaf 1 januari 2021 heeft u hiervoor juist de ja/ja-sticker nodig. Wat gaat u doen?

December 2020: Resultaten peiling ‘Ja-ja sticker’

Peiling 11: Veiligheid en leefbaarheid

Studenten van Saxion gingen eind 2019 de wijken Veeneslagen en Plan Zuid in Rijssen in om bewoners een aantal vragen te stellen over de beleving van veiligheid en leefbaarheid. Dat gebeurde in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten. Aanleiding voor het onderzoek was het opstellen van het nieuwe integrale veiligheidsplan waar de gemeente momenteel aan werkt. Het huidige plan loopt in 2020 af. In november 2019 hebben we het Rijssen-Holten Panel betrokken voor de beleving van veiligheid en leefbaarheid in de gehele gemeente.

December 2019: Resultaten peiling ‘ Leefbaarheid en veiligheid in Rijssen-Holten’ 

Peiling 10: Openingstijden loketten

In het gemeentehuis in Rijssen-Holten kunt u op sommige tijdstippen alleen terecht bij de loketten als u van tevoren een afspraak heeft gemaakt. Op andere tijdstippen kunt u ook terecht zonder afspraak. Wij zijn benieuwd naar uw mening en uw wensen hierover. De resultaten van de peiling die in februari 2019 is gehouden, gebruiken we om te bepalen hoe we verder gaan met het werken op afspraak en met de openingstijden die daarbij horen.

Juni 2019: Resultaten peiling ‘Openingstijden loketten’

Peiling 9: Radio 350

Radio 350, onze lokale radiozender, zit financieel in zwaar weer. De zendmast is kapot en Radio 350 heeft geen geld om deze te vervangen. Daarom heeft Radio 350 aan de gemeente gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. Voordat wij daarover een besluit nemen, willen wij weten hoe belangrijk onze inwoners het vinden dat er een lokale radiozender is. Daarom is er in december 2018 een peiling uitgezet over lokale radio. 

December 2018: Resultaten peiling ‘Radio 350’

Peiling 8: Hondenbeleid

Honden brengen gezelligheid, zorgen voor lichaamsbeweging en sociale contacten. Ze maken daarom een belangrijk deel uit van de gemeenschap. Om de omgeving voor iedereen zo schoon en veilig mogelijk te houden, heeft de gemeente een aantal voorzieningen aangelegd voor hondenbezitters. Daarnaast hebben we een aantal regels opgesteld hoe we omgaan met honden in onze gemeente. Dit loopt uiteen van het onderhouden van hondentoiletten, het heffen van hondenbelasting tot aanlijnplicht en opruimplicht. Ondanks deze voorzieningen en regels krijgt de gemeente vragen en meldingen over het hondenbeleid en –overlast. Daarom is er in september 2018 een peiling uitgezet over het gemeentelijk hondenbeleid. 

Oktober 2018: Resultaten peiling ‘hondenbeleid’

Peiling 7: Afvalinzameling

Er staan ons doelstellingen te wachten waar we op landelijk niveau aan moeten voldoen. In 2016 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd om hier een eerste start mee te maken. Deze wijzigingen worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie hebben we ook gebruik gemaakt van de input van het Rijssen-Holten Panel. Deze peiling stond open tot 14 juli 2018. 

Augustus 2018: Resultaten peiling ‘afvalinzameling’

Peiling 6: Pilot verruiming terrastijden

De gemeenteraad heeft een motie ‘verruiming terrastijden’ aangenomen. Er start een pilot, waarbij horecaondernemers gedurende de zomermaanden op vrijdag en zaterdag, bij een weersvoorspelling van 25ºC of warmer, hun terras tot 01.00 uur open mogen houden. Naast de direct omwonenden hebben we ook via het panel inwoners gevraagd wat zij van deze pilot vinden.

Mei 2018: Resultaten peiling ‘pilot verruiming terrastijden’

Peiling 5: Gemeentegids en informatiepagina

De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar inwoners. De panelleden hebben via de peiling hun mening gegeven over de gemeentegids en de gemeentelijke informatiepagina.

November 2017: Resultaten peiling ‘gemeentegids en gemeentepagina’

Peiling 4: (Maatwerk)vervoer

Voor het opzetten van passend vervoer voor alle inwoners is aan de leden van het panel gevraagd hoe zij zich binnen de gemeente verplaatsen. 411 van de 568 panelleden hebben alle vragen van de vragenlijst beantwoord. Dit komt overeen met 72%. 

Juli 2017: Resultaten peiling ”(maatwerk)vervoer’

Peiling 3: Lommerdmarkten

In januari 2017 is een peiling onder het burgerpanel uitgevoerd naar de opzet van de lommerdmarkten in Rijssen. Om te peilen of de huidige opzet ‘matchte’ met de wensen van onder andere deelnemers en bezoekers, is het Rijssen-Holten Panel enkele vragen voorgelegd. In totaal hebben 414 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld: een respons van 76%.

Februari 2017: Resultaten peiling ‘lommerdmarkten’

Peiling 2: Waar staat je gemeente

In totaal hebben 421 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld, waardoor de respons uitkwam op 77,8%. De resultaten van deze landelijk opgezette peiling staan inmiddels verwerkt op  www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunt u diverse gemeenten met elkaar vergelijken. 

November/december 2016: www.waarstaatjegemeente.nl

Peiling 1: Openbare ruimte

474 mensen van het Rijssen-Holten Panel hebben deelgenomen aan de peiling over de openbare ruimte. Dat is een respons van maar liefst 88%. Mensen konden hun mening geven over onderwerpen als groen, wegen en meldingen openbare ruimte.

November 2016: Resultaten peiling ‘openbare ruimte’

Eerdere peilingen

Hieronder vindt u een overzicht van eerder uitgevoerde peilingen, uitgezet bij een vorig burgerpanel.