Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De keuze voor het zoekgebied windenergie

Er zijn verschillende redenen waarom wij dit gebied aanwijzen als zoekgebied. Volgens de provincie is deze plek geschikt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windmolens. Het vervolgonderzoek moet inzicht geven waar in het zoekgebied windmolens kunnen staan. De uiteindelijke keuze wat dan de beste plek is in het zoekgebied, vindt later plaats.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat:

  • we meerdere windmolens bij elkaar kunnen plaatsen (cluster).
  • het gebied niet te dicht bij de kernen van Rijssen en Holten ligt.
  • we kunnen aansluiten bij of samenwerken met de buurgemeenten Deventer, Lochem en Hof van Twente.
  • we eventuele windmolens zo dicht mogelijk bij infrastructurele werken kunnen plaatsen. In dit geval is dat de A1.