Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen voorkeursgebied windenergie

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft rondom het voorkeursgebied voor windenergie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten via zoekgebied@rijssen-holten.nl.

De veelgestelde vragen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

  • Het provinciaal voorkeursgebied en programmeringsafspraken
  • Windmolens
  • Meepraten en bezwaar maken
  • Beleid duurzaam opwekken van energie

Welke plek is aangewezen als voorkeursgebied?

Op de website van de provincie Overijssel vindt u de kaart met het voorkeursgebied erop.

Waarom heeft de gemeente gekozen voor het aanwijzen van een voorkeursgebied?

Het college heeft er dinsdag 21 mei 2024 voor gekozen om afspraken te maken met de provincie Overijssel over de plek waar mogelijk windmolens kunnen komen in onze gemeente. Ondanks dat wij liever geen windmolens willen, vinden wij wel dat we moeten bijdragen aan duurzame toekomst. Wij hebben voor het opwekken van duurzame energie grote voorkeur voor zonne-energie, en dan vooral door zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Helaas is alleen het opwekken van zonne-energie, volgens de provincie, geen optie. Daarom voelen wij ons gedwongen om deze afspraken te maken. Omdat dit voor ons de enige optie is om ervoor te zorgen dat de windmolens niet op elke plek in onze gemeente komen te staan.

Waarom maakt de gemeente afspraken over windmolens met de provincie?

De provincie is het bevoegd gezag over windmolens in onze gemeente. Bevoegd gezag betekent wie de beslissingen neemt. Bij windmolens kan dit de gemeente, de provincie of in speciale gevallen de minister van Economische Zaken zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid energie die een windmolen opwekt. Bekijk de video (MP4, 54 Mb) voor meer uitleg over bevoegd gezag.

In onze gemeente zijn er plannen om windmolens te plaatsen die tussen de 5 en 100 megawatt kunnen opwekken. De provincie Overijssel maakt de beslissingen over deze windmolens. Zij ontvangen de aanvragen voor de vergunningen en beslissen of er een vergunning wordt gegeven. Wilt u meer weten over het beleid van de provincie over windenergie? Deze informatie kunt u vinden op de website van de provincie.

Wat betekent het aanwijzen van het voorkeursgebied voor de plannen van Pure Energie?

De plannen voor windmolens van projectontwikkelaar Pure Energie bij Vletgaarsmaten zijn een principeverzoek. Dat betekent dat deze plannen nog niet in behandeling zijn genomen door de provincie. Het plan staat dus nog niet vast. Maar de projectontwikkelaar heeft er alvast voor gekozen om te starten met de communicatie rondom de plannen. Door het maken van de programmeringsafspraken kunnen (lokale) ondernemers en projectontwikkelaars pas vanaf april 2025 een aanvraag indienden voor een windmolenproject. Het gebied wordt opengesteld voor aanvragen in verschillende delen. Wij hopen als gemeente te kunnen sturen op de plekken waar aanvragen voor kunnen komen. Bij het openstellen van de gebieden houden wij rekening met de uitgangspunten die door gemeenteraad zijn vastgesteld. Nadat de aanvragen binnen zijn worden ze door de provincie beoordeeld.

Is de keuze voor dit voorkeursgebied definitief?

Voordat de programmeringsafspraken officieel zijn, moet de gemeenteraad hierover beslissen. Dit betekent dat het plan eerst in de vergadering van de Commissie Grondgebied besproken wordt, waar politieke partijen vragen kunnen stellen aan het college. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan. De programmeringsafspraken worden op donderdag 13 juni 2024 in de Commissie Grondgebied besproken. De gemeenteraad neemt nog geen besluit over de programmeringsafspraken windenergie tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 juni 2024, omdat zij eerst in gesprek wil met de leden van de Provinciale Staten. Het is nog niet bekend wanneer de raad wel een besluit neemt over de programmeringsafspraken.

Hoeveel windmolens komen er?

In onze gemeente is er, volgens de provincie, ruimte voor het opwekken van 120 GWH aan duurzame energie door windmolens. Dit betekent dat wij verwachten dat er 6 grote windmolens of meerdere kleine windmolens in onze gemeente komen.

Hoe groot zijn de windmolens?

Hier kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven. De grootte van de windmolen hangt af van het type. Pas als er een definitief besluit is genomen, uit onderzoek blijkt dat het gebied geschikt is en een bedrijf of organisatie een aanvraag heeft gedaan, wordt meer duidelijk over het type windmolen.

Op welke afstand mogen windmolens van woningen staan?

Op dit moment is de afstand tot woningen 2 keer de tiphoogte van de windmolen. De tiphoogte van een windmolen is het hoogste punt van de wieken. Er worden door de Rijksoverheid nieuwe regels gemaakt voor windmolens op het land. Deze regels gaan over het geluid die windmolens mogen maken, over veiligheid, de slagschaduw en welke afstandsnormen er gelden bij windprojecten. Er wordt verwacht dat deze nieuwe regels in 2025 bekend gaan worden. Wij verwachten dat de nieuwe landelijke regels er eerdere zijn dan de aanvragen voor windprojecten in onze gemeente.

Hoeveel afstand zitten er tussen windmolens in 1 cluster?

De afstand tussen onderlinge windmolens is bij een lijnopstelling of ruitopstelling van 4 turbines minimaal 5 keer de diameter van de rotor. Deze afstand is nodig om de windmolens voldoende ruimte te geven om vrij te draaien en om elkaars wind en slagschaduw niet te belemmeren. In de praktijk kan de afstand afwijken van deze vuistregel, afhankelijk van de windsnelheid en windrichting in de omgeving, de hoogte van de windmolens, het type windmolens en de omgevingsfactoren.

Wat is er bekend over overlast van windmolens?

De slagschaduw en het geluid van een windmolen kunnen voor overlast zorgen. Daarom wordt daar rekening mee gehouden bij het bepalen van de afstand tot woningen.

Hoe zit het met de natuur in de omgeving, hoe wordt daar rekening mee gehouden?

Wanneer er een aanvraag voor windmolens binnenkomt bij de provincie worden er natuuronderzoeken uitgevoerd. De provincie zegt op hun website dat op basis van de resultaten uit dat onderzoek wordt bekeken of de windprojecten er wel of niet kunnen komen. Ook kan het zijn dat er extra maatregelen nodig zijn om de natuur zoveel mogelijk te ontlasten.

Hoe informeert de gemeente omwonenden en andere belanghebbenden?

Bewoners in het voorkeursgebied ontvangen een brief met meer informatie. Op deze website vindt u de meest actuele informatie over het zoekgebied. Wilt u het laatste nieuws ontvangen via e-mail? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Kan ik meepraten over het voorkeursgebied?

U kunt uw mening laten horen in de Commissie Grondgebied en tijdens de gemeenteraadsvergadering waar er over het plan voor programmeringsafspraken wordt gesproken. Dat kan door in te spreken. Meer informatie over hoe inspreken werkt en waar u zich kunt aanmelden vindt u op de pagina Inspreken bij raads- of commissievergaderingen.

Kan ik bezwaar maken tegen het voorkeursgebied?

Nee, u kunt op dit moment geen bezwaar maken tegen het voorkeursgebied. Er is namelijk nog geen definitief besluit genomen. Wanneer het besluit is genomen of een bedrijf een vergunning aanvraagt voor het plaatsen van een windmolen kunt u wel bezwaar maken. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de pagina Bezwaar en beroep.

Waarom moeten we duurzame energie opwekken?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we onze CO2-uitstoot moeten verminderen in 2030 en 2050. Daarvoor is de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Gemeenten, provincies en waterschappen werken daarvoor samen met maatschappelijke partners om de eigen bijdrage aan de landelijke opgave te halen. Om dit doel te behalen zijn er volgens de provincie Overijssel verschillende vormen van duurzame energieopwekking nodig, waaronder wind.

GroenDoen heeft in april 2023 een advies uitgebracht waarin werd ingezet op zonne-energie. Waarom is er nu toch een voorkeursgebied voor windenergie?

Volgens de provincie Overijssel en binnen de RES Twente is er sprake van een bindende verhouding van 60% wind en 40% zon als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie. Dit is omdat het combineren van zonne- en windenergie het voordeel oplevert dat we overbelasting of ongelijke investering in het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Vaak is het namelijk zo dat als de zon schijnt, het niet of minder waait. En als het waait, schijnt er vaak minder zon. Daarnaast is er in het najaar en de winter meer wind. En in de lente en de zomer meer zon. Ondanks dat windenergie afwijkt van het advies van GroenDoen is de gemeenteraad blij met de opbrengsten die in het advies staan. Er is ook veel waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers van GroenDoen.

Wat vindt de gemeente van het opwekken van duurzame energie?

Wij willen liever geen windmolens in onze gemeente. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat we bijdragen aan duurzame toekomst. Daarom hebben voor het opwekken van duurzame energie grote voorkeur voor zonne-energie, en dan vooral door zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Helaas is alleen het opwekken van zonne-energie, volgens de provincie, geen optie.

Waar vind ik informatie over de Regionale Energiestrategie (RES)?

Alle informatie over het beleid van de provincie over het opwekken van hernieuwbare energie vindt u op de website van de provincie. Informatie over de RES Twente vindt u op de website van Energiestrategietwente.