Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen zoekgebied windenergie

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft rondom het aanwijzen van het zoekgebied voor windenergie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten via zoekgebied@rijssen-holten.nl.

De veelgestelde vragen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

  • Beleid duurzaam opwekken van energie
  • Het zoekgebied
  • Meepraten en bezwaar maken
  • Windmolens

Waarom wil de gemeente Rijssen-Holten een zoekgebied aanwijzen?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we onze CO2-uitstoot moeten verminderen in 2030 en 2050. Daarvoor is de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Gemeenten, provincies en waterschappen werken daarvoor samen met maatschappelijke partners om de eigen bijdrage aan de landelijke opgave te halen. Rijssen-Holten zet daarbij in op het opwekken van 90 Gigawatt (GWh) duurzame energie per jaar. Omdat dit doel te behalen hebben we verschillende vormen van duurzame energieopwekking nodig, waaronder wind.

We wijzen zelf een zoekgebied aan, omdat dat een aantal voordelen heeft:

  • We hebben invloed op de plek waar eventueel windmolens komen te staan. Zo kunnen we voorkomen dat ze geplaatst worden op plekken die we niet geschikt vinden. Bijvoorbeeld in de buurt van de kernen.
  • We verkleinen het gebied van de provincie. Daarmee voorkomen we dat eventuele windmolens toekomstige ontwikkelingen in de weg staan, zoals woningbouw en industrie.

GroenDoen heeft in april 2023 een advies uitgebracht waarin werd ingezet op zonne-energie. Waarom kiest de gemeente nu toch voor windenergie?

Om voldoende duurzame energie te kunnen opwekken hebben we verschillende vormen van duurzame energie nodig. Windenergie is daar onderdeel van. Het combineren van zonne- en windenergie levert het voordeel dat we overbelasting of ongelijke investering in het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Vaak is het namelijk zo dat als de zon schijnt, het niet of minder waait. En als het waait schijnt er vaak minder zon. Daarnaast is er in het najaar en de winter meer wind. En in de lente en de zomer meer zon.

Binnen de RES Twente is er ook sprake van een voorkeur, waarbij gestreefd wordt naar een verhouding van 60% wind en 40% zon als het gaat om de opwek van hernieuwbare energie.

Ondanks dat windenergie afwijkt van het advies van GroenDoen is de gemeenteraad blij met de opbrengsten die in het advies staan. Er is ook veel waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers van GroenDoen.

Waar vind ik informatie over de Regionale Energiestrategie (RES)?

Informatie over de RES Twente vindt u op energiestrategietwente.nl. Het RES-advies van GroenDoen vindt u op groendoenwij.nl/res.

Welke plek heeft de gemeente aangewezen als zoekgebied?

Het gaat om een gebied ten zuiden van de A1. Deze loopt van de gemeentegrens van Deventer tot aan de verzorgingsplaats De Bolder. Meer informatie over de zoeklocatie vindt u op de pagina Informatie over het zoekgebied. Daar vindt u ook een kaart van het zoekgebied.

Waarom heeft de gemeente gekozen voor dit gebied in Holten?

Er zijn verschillende redenen waarom wij dit gebied aanwijzen als zoekgebied. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Informatie over het zoekgebied.

Is de keuze voor dit zoekgebied definitief?

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Rijssen-Holten een zoekgebied voor windenergie en windbeleid vastgesteld. Een meerderheid van de raadsleden stemde voor het plan van het college.

Betekent het aanwijzen van een zoekgebied ook meteen dat er windmolens komen?

Nee, na het aanwijzen van een zoekgebied laten we eerst onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dit onderzoek moet laten zien dat het mogelijk is om windenergie op te wekken in het gebied. Als dat kan, kunnen bedrijven en organisaties een aanvraag indienen om een windmolen te plaatsen.

Wat als blijkt dat dit geen goede plek is voor windmolens?

In dat geval gaan we opnieuw kijken naar alternatieve locaties.

Wanneer komen de windmolens?

Eerst moet er onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid voor windmolens. Als blijkt dat het gebied geschikt is, kunnen bedrijven en organisaties een aanvraag doen om een windmolen te plaatsen. Dat is een lang proces dat meerdere jaren kan duren.

Hoeveel windmolens komen er?

Op dit moment kunnen we nog niks zeggen over aantallen. Eerst moet er onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid voor windmolens. De inpassing en het aantal is later aan de orde. Gestreefd wordt dat een goede verdeling in het landschap ontstaat.

Op welke afstand mogen windmolens van woningen staan?

Op dit moment is zijn daar geen vaste regels voor. Een voorstel voor afstandsnormen voor windmolens ligt nu ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer deze afstandsnormen vast worden gesteld houden wij hier natuurlijk rekening mee.

Hoe groot zijn de windmolens?

Ook hier kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven. De grootte van de windmolen hangt af van het type. Pas als er een definitief besluit is genomen, uit onderzoek blijkt dat het gebied geschikt is en een bedrijf of organisatie een aanvraag heeft gedaan, wordt meer duidelijk over het type windmolen.

Wat is er bekend over overlast van windmolens?

De slagschaduw en het geluid van een windmolen kunnen voor overlast zorgen. Daarom wordt daar rekening mee gehouden bij het bepalen van de afstand tot woningen.

Hoeveel afstand zitten er tussen windmolens in 1 cluster?

De afstand tussen onderlinge windmolens is bij een lijnopstelling of ruitopstelling van 4 turbines minimaal 5 keer de diameter van de rotor. Deze afstand is nodig om de windmolens voldoende ruimte te geven om vrij te draaien en om elkaars wind en slagschaduw niet te belemmeren. In de praktijk kan de afstand afwijken van deze vuistregel, afhankelijk van de windsnelheid en windrichting in de omgeving, de hoogte van de windmolens, het type windmolens en de omgevingsfactoren.

Hoe informeert de gemeente omwonenden en andere belanghebbenden?

Bewoners in het zoekgebied hebben een brief gekregen met informatie over het aanwijzen van het zoekgebied. Hierbij zijn wij uitgegaan van een straal van 1 kilometer. Zij zijn ook uitgenodigd voor een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats voordat wij het zoekgebied met de provincie bespreken.

Op deze website vindt u de meest actuele informatie over het zoekgebied. Wilt u het laatste nieuws ontvangen via e-mail? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Kan ik meepraten over het zoekgebied?

U kunt uw mening laten horen in de Commissie Grondgebied en tijdens de gemeenteraadsvergadering waar er over het plan van het zoekgebied wordt gesproken. Dat kan door in te spreken. Meer informatie over hoe inspreken werkt en waar u zich kunt aanmelden vindt u op de pagina Inspreken bij raads- of commissievergaderingen.

Kan ik bezwaar maken tegen het zoekgebied?

Nee, u kunt op dit moment geen bezwaar maken tegen het zoekgebied. Er is namelijk nog geen definitief besluit genomen. Wanneer het besluit is genomen of een bedrijf een vergunning aanvraagt voor het plaatsen van een windmolen kunt u wel bezwaar maken. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de pagina Bezwaar en beroep.

Kan ik meepraten over de windmolens in het zoekgebied?

Als uit onderzoek blijkt dat het gebied geschikt is voor windmolens, dan start het vervolgproces. Tijdens dit proces kunnen omwonenden en andere belanghebbenden meepraten en meedenken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het opwekken van windenergie. Bijvoorbeeld de precieze locatie. Op het moment dat het vervolgproces start laten wij dat weten via deze website.