Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt secretaris

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 maart 2024

Op 1 mei 2024 neemt de huidige secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) afscheid. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die te maken hebben met zorg, welzijn en wonen. Bijvoorbeeld over jeugdzorg en passend onderwijs, WMO, bijstand, hulp in de huishouding, prettig wonen en meedoen aan de samenleving.

Wilt u hieraan bijdragen?

Dat kan! Als secretaris zorgt u onder andere voor de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen. U krijgt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Bent u niet geïnteresseerd in de functie van secretaris, maar wilt u wel gewoon lid worden? Ook dan maken wij graag kennis met u.

Meer weten?