Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bodemonderzoek speeltuintjes in Rijssen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 november 2023

Inwoners van de gemeente Rijssen-Holten moeten schoon en veilig kunnen leven. Wij willen zeker weten dat er op plekken waar kinderen en volwassenen spelen en ontspannen geen asbest in de bodem zit. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) de grond van 4 speeltuintjes in Rijssen onderzoeken.

Het gaat om speeltuintjes aan de Vennekesgaarden, Wulp, Van Heekstraat en Watersnip

Door informatie over het verleden verwacht Projectbureau BAS dat er geen asbest in de grond zit. Toch willen wij dit zeker weten. Daarom is een bodemonderzoek nodig voor meer informatie.

Het onderzoek vindt plaats van 27 november tot en met 4 december 2023

Projectbureau BAS laat het onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureaus. Tijdens het onderzoek graven zij op verschillende plekken in de speeltuintjes gaten en sleuven. Daaruit nemen ze een beetje van de grond. Die grond laten zij onderzoeken in een laboratorium. De onderzoeksbureaus zorgen ervoor dat de gaten en sleuven na het onderzoek weer dicht zijn en herstellen de bestrating als dat nodig is. Als de onderzoeksbureaus asbest vinden, krijgen de mensen die in de buurt wonen daarover bericht. Het asbest wordt dan verwijderd.

Meer informatie over Projectbureau BAS

Dat vindt u op www.bodembestsanering.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS via (0547) 85 85 85 of bas@hofvantwente.nl.