Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

College Rijssen-Holten maakt programmeringsafspraken met provincie over windenergie

23 mei 2024

Het college heeft er dinsdag 21 mei voor gekozen om afspraken te maken met de provincie Overijssel over de plek waar mogelijk windmolens kunnen komen in onze gemeente. Ondanks dat wij liever geen windmolens willen, vinden wij wel dat we moeten bijdragen aan duurzame toekomst.

Wij hebben voor het opwekken van duurzame energie grote voorkeur voor zonne-energie, en dan vooral door zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Helaas is alleen het opwekken van zonne-energie, volgens de provincie, geen optie. Daarom voelen wij ons gedwongen om deze afspraken te maken. Omdat dit voor ons de enige optie is om ervoor te zorgen dat de windmolens niet op elke plek in onze gemeente komen te staan.

Door het maken van afspraken is een provinciaal voorkeursgebied voor wind ontstaan

In dit gebied kunnen projectontwikkelaars een verzoek indienen voor het plaatsen van windmolens. Deze verzoeken worden beoordeeld door de provincie. Zij bepalen of er uiteindelijk een vergunning wordt afgegeven. In onze gemeente is er, volgens de provincie, ruimte voor het opwekken van 120 gigawatt per uur (GWh) aan duurzame energie door windmolens. Wij gaan ervan uit dat 1 windmolen ongeveer 20 GWh opwekt. Dit betekent dat wij verwachten dat er 6 windmolens in onze gemeente komen. Deze windmolens komen mogelijk in het provinciaal voorkeursgebied voor windenergie. Dat is het door de provincie eerder aangewezen clustergebied. Op de website van de provincie Overijssel vindt u een kaart met het voorkeursgebied erop.

Wat betekent dit wanneer u woont in het voorkeursgebied?

Inwoners uit onze gemeente die in het voorkeursgebied wonen ontvangen volgende week een brief met meer informatie. Wanneer u woont in het voorkeursgebied betekent dit niet direct dat er een windmolen bij u in de buurt komt. Door het gebied in verschillende delen open te stellen voor aanvragen hopen wij als gemeente de plekken waar aanvragen kunnen komen te sturen. Bij het openstellen van de gebieden houden wij rekening met de uitgangspunten die door gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:

  • de gebieden niet te dicht bij de kernen van Rijssen en Holten liggen,
  • we meerdere windmolens bij elkaar kunnen plaatsen (cluster),
  • we kunnen aansluiten bij of samenwerken met de buurgemeenten
  • we eventuele windmolens zo dicht mogelijk bij infrastructurele werken kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld de A1.

Daarnaast vinden wij het ook heel erg belangrijk dat mogelijk windmolens toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Denk hier bijvoorbeeld aan het uitbreiden of ontwikkelen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

De programmeringsafspraken zijn nog niet definitief vastgesteld

De programmeringsafspraken zijn gemaakt onder voorwaarden dat de raad ermee instemt. Dit houdt in dat de programmeringsafspraken eerst in de vergadering van de Commissie Grondgebied besproken wordt. Tijdens deze vergadering kunnen de politieke partijen vragen stellen aan het college. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad een beslissing over de programmeringsafspraken. In welke commissie en raadsvergadering de programmeringsafspraken besproken worden is nog niet bekend.

U kunt uw mening ook laten horen tijdens de commissievergadering en raadsvergadering

Dat kan door in te spreken tijdens de vergadering(en). Meer informatie over hoe inspreken werkt, vindt u op de pagina Inspreken bij raads- of commissievergaderingen. Wanneer de datums voor de commissie grondgebied en de raadsvergadering bekend zijn, kunt u zich aanmelden om in te spreken.