Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij het huishouden

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 april 2023

Wanneer u door ziekte of beperkingen moeite heeft met huishoudelijke taken kunt u hulp aanvragen. Deze hulp is bedoeld voor inwoners die niemand in hun eigen netwerk hebben die kan helpen bij het huishouden.

De gemeente Rijssen-Holten werkt samen met 9 organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden. Ze bepalen of u hulp krijgt en hoe dat eruit ziet. Maar alle organisaties hebben moeite om mensen te vinden die in de zorg willen werken. Dit kan gevolgen hebben voor de manier waarop u hulp in het huishouden krijgt.

Het is mogelijk dat iedereen wat korter hulp krijgt, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden. De gemeente en alle zorgorganisaties doen er alles aan om te voorkomen dat deze vervelende situatie ontstaat. Iedereen die dringend hulp nodig heeft proberen we te helpen.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u een huisgenoot zonder beperkingen? Dan wordt verwacht dat deze persoon de huishoudelijke taken overneemt. Durf om hulp te vragen wanneer u dat nodig heeft. U kunt in uw eigen netwerk vragen om hulp. Bijvoorbeeld aan uw (klein) kinderen en buren. Mensen die zelf hulp in het huishouden kunnen betalen kunnen particuliere hulp inschakelen. Dan kunt u ook zelf het aantal uren en de werkzaamheden bepalen.

Meer informatie over hulp bij het huishouden kunt u vinden op www.rijssen-holten.nl/huishoudelijkehulp.