Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provincie Overijssel maakt principeverzoeken voor windturbines openbaar

13 maart 2024

De provincie Overijssel heeft de principeverzoeken voor windenergie openbaar gemaakt. Een principeverzoek betekent dat een ontwikkelaar bij de provincie een verzoek voor het plaatsen van windturbines heeft ingediend. Deze verzoeken worden op dit moment niet in behandeling genomen. De provincie laat op haar website weten dat zodra er afspraken zijn gemaakt met de gemeenten en de verordening rondom windenergie is vastgesteld, de ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om de verzoeken definitief in te dienen.

Er zijn 2 principeverzoeken voor windturbines in onze gemeente

Het gaat om verzoeken met de naam Vletgaarsmaten en de Norkerij. Het verzoek voor Vletgaarsmaten gaat om 4 windturbines. Bij de aanvraag met de naam de Norkerij, het gebied tussen de Holterberg en de Veeneslagen, gaat het om 4 tot 6 windturbines. Deze principeverzoeken betekenen niet dat de windturbines er gaan komen. Dit zijn alleen nog verzoeken van ontwikkelaars die de provincie heeft binnengekregen.

Wij zijn met de provincie in gesprek over de principeverzoeken

Wij zijn niet blij met de principeverzoeken die er zijn binnengekomen. Daarom heeft wethouder Ben Beens met de Provincie gesproken over mogelijke verplaatsing van de windmolens naar het vastgestelde zoekgebied. De provincie is bereid om hierover te praten. De wethouder gaat hierover ook in gesprek met de marktpartij die de aanvraag voor de windmolens heeft ingediend.