Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie voor organisaties op tijd aanvragen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 mei 2023

Ontvangt uw organisatie een structurele subsidie (exploitatie en/of budgetsubsidie) van de gemeente? Zorg dan dat u uw aanvraag voor 2024 op tijd binnen is. Dat geldt ook voor uw verantwoording over 2022

U kunt uw subsidieaanvraag voor 2024 en uw subsidieverantwoording over 2022 indienen tot 1 juli 2023. U maakt daarbij gebruik van E-herkenning. Meer informatie vindt u op: www.rijssen-holten.nl/ aanvraagstructurelesubsidie.

Heeft u een budgetcontract? Dan gelden de data die in het contract staan. Ook dan kunt u gebruik maken van de link op onze website.