Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melding of klacht over de openbare ruimte

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals straten en parken. Soms gaat er iets kapot en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Of er is afval achter gebleven of de prullenbak is vol. U kunt deze klachten of meldingen doorgeven via het online meldformulier.

Een overzicht van de onderwerpen waarover u een melding in kunt dienen vindt u verderop op deze pagina.

Spoed

Is er sprake is van een noodsituatie? Neem dan contact op:

 • Levensbedreigende situatie: 112
 • Onveilige situatie openbare ruimte/spoed: (0548) 854 854

Andere meldingen

Bij spoed belt u ons altijd via (0548) 85 48 54.  Buiten kantoortijden krijgt u de dienstdoende medewerker aan de lijn als u een 1 toetst in het keuzemenu. Spoedmeldingen zijn:

 • verstopte straatkolk, water op straat
 • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast)
 • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter).
 • verzakkingen van de weg door rioollekkage
 • stank in uw woning
 • verstopte duiker
 • gladheid
 • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek

In het formulier kunt u over afval de volgende meldingen doorgeven:

 • afvalbakken
 • afvalinzameling
 • illegaal storten afval
 • zwerfafval (gevonden lachgastanks kunt u ook doorgeven als zwerfafval)
 • glasbakken
 • verkeerd aanbieden (tijd/plaats) container
 • container niet geleegd

In het formulier kunt u over groen de volgende meldingen doorgeven:

 • maaien buiten de bebouwde kom (bermen)
 • slootonderhoud
 • snoeien bomen
 • bladkorven
 • zieke boom
 • illegaal kappen/snoeien
 • stormschade aan openbaar groen
 • snoeien beplanting
 • onkruid in beplanting
 • maaien
 • onkruid in bestrating

In het formulier kunt u over overlast de volgende meldingen doorgeven:

 • stormschade aan gebouwen
 • schade aan straatmeubilair
 • treinverkeer
 • klacht over een bedrijf
 • hangjeugd
 • aanhangwagen/caravan
 • bouwwerkzaamheden
 • schade aan bushokjes
 • overlast burgers
 • overlast door evenementen
 • vuurwerk

In het formulier kunt u over verkeer de volgende meldingen doorgeven:

 • verkeersborden
 • verkeerssituatie (ook foutparkeren kunt u hier melden)
 • gladheid

Meer informatie over gladheidsbestrijding vindt u ook op de pagina Gladheid

In het formulier kunt u naast de hierboven genoemde onderwerpen, ook een melding indienen over 1 van onderstaande categorieën.

Dieren en ongedierte

 • aangetroffen dood ree
 • aangetroffen dood konijn/vogel/enzovoorts
 • ongedierte
 • suggestie plaatsing afvalbakken/dispenser
 • eikenprocessierups
 • overlast hondenpoep
 • dode dieren

Verlichting

 • lichtreclame
 • aangereden lantaarnpaal
 • lichtsterkte
 • defecte lantaarnpaal

Wegonderhoud

 • onderhoud bestrating
 • belijning
 • straatreiniging
 • asfalt
 • onderhoud zandwegen
 • onderhoud putdeksels

Riolering

 • stankoverlast riool
 • verstopte straatkolken
 • rioolverstoppingen
 • storing drukriolering

Spelvoorzieningen

 • speeltoestellen openbare ruimte
 • hekken en afrasteringen

Vuurwerkschade

 • speeltuinen/spelvoorzieningen
 • openbare verlichting
 • sportvelden
 • asfalt/bestrating
 • groen
 • riolering
 • straatmeubilair

Waterpartijen en vijvers

 • waterpartijen en vijvers

Ligt de locatie van de waterpartij of vijver in Rijssen binnen de bebouwde kom? Doe dan een melding bij het waterschap Vechtstromen.