Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inwoning en ruimtelijke ontwikkelingen

In april en mei 2024 lag het beleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied ter inzage. We merken dat er nu vragen komen over de verschillende opties voor inwoonsituaties.

In dit beleid zijn onder andere extra opties toegevoegd om een woning met inwoonsituatie om te zetten naar een 2-onder-1-kap woning. Op deze pagina vindt u antwoord op de gestelde vragen.

Iemand bij uw woning in laten wonen. Bijvoorbeeld ouders of kinderen. Er blijft in dit geval (planologisch) sprake van 1 woning.

In het verleden werden huizen met een aparte woonruimte vaak opgesplitst en verkocht als twee-onder-een kap. Hoewel ze eruitzagen als 2 aparte woningen, bleef de officiële status 1 woning. Banken gaven leningen voor dit soort huizen die eigenlijk niet echt als aparte woningen werden erkend. Na de bankencrisis zijn banken veel strenger geworden bij het geven van leningen. Omdat het inwoongedeelte officieel geen aparte woning is, kunnen mensen dat deel van hun huis niet meer apart verkopen. Ook is het vaak niet meer mogelijk om een nieuwe hypotheek te krijgen.

In het bestaande beleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied (2022) is een mogelijkheid opgenomen om met 300 m² aan sloopmeters een woning met inwoning om te zetten naar een 2-onder-1 kap woning. Daarbij is het een voorwaarde dat er een landschappelijke inpassing van het erf moet plaatsvinden. Hiervoor moet u een omgevingsplanwijziging aanvragen. Beide woningen krijgen volledige bouwrechten voor zowel de woning als voor de bijgebouwen.

Het ontwerpbeleid voegt 2 nieuwe sporen toe aan de huidige oplossing van de gemeente.

Spoor 1 (route 2b van het beleid)

Het eerste spoor bouwt voort op de huidige oplossing van de gemeente, zoals beschreven in het beleid, maar met een belangrijk verschil: er hoeft geen 300 m² te worden gesloopt. Hiervoor moet u een omgevingsplanwijziging aanvragen.

Afstorting in het landschapsfonds

In plaats van sloopmeters te gebruiken, kan in dit spoor ervoor gekozen worden om 300 m² à € 125,- m² af te storten in het landschapsfonds.

Landschappelijke inpassing blijft vereist

Net als bij de andere sporen, is het nog steeds nodig om het erf landschappelijk in te passen.

Behoud van volledige bouwrechten

Ondanks het verschil in aanpak behouden beide woningen volledige bouwrechten, zowel voor de woning zelf als voor bijgebouwen.

Spoor 2 (route 2 van het beleid)

Het ontwerpbeleid biedt een alternatieve mogelijkheid om de woning met inwoning om te zetten naar een 2-onder-1-kap woning, genaamd de ‘light-versie’. Deze aanpak is eenvoudiger en kosteneffectiever. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vereisten

Net als bij de huidige oplossing van de gemeente en spoor 1, vereist deze optie ook landschappelijke inpassing.

Bevriezing van m²

In tegenstelling tot de bestaande en spoor 1, bevriest deze optie het aantal m² van de inwoonsituatie en legt het vast als maximum. Dit betekent dat er geen extra bouwrechten worden verkregen.

Voorbeeld

Als bijvoorbeeld de inwoonsituatie op de bouwtekening van de woning 80m² is, krijgt de eigenaar met de ‘light-versie’ recht op een woning van 80m². Dit oppervlak wordt vastgelegd in de vergunning en kan niet worden uitgebreid in de toekomst.

Geen recht op bijbehorende bouwwerken

Naast het bevriezen van de m², krijgt de eigenaar geen recht op bijbehorende bouwwerken zoals bijgebouwen.

Onderlinge afspraken over bijbehorende bouwwerken

Eigenaren moeten onderling afspraken maken over de verdeling van bestaande bijbehorende bouwwerken. Bijvoorbeeld, als er 2 schuren aanwezig zijn (een van 60m² en een van 90m²), moeten ze bij de vergunningaanvraag aangeven welk oppervlak bij welke woning hoort.

Elke woning heeft na de planologische procedure bij de huidige oplossing en spoor 1 recht op een oppervlak van maximaal 150m². Daarnaast heeft elke woning recht op één vrijstaand bijbehorend bouwwerk van 150m² (waarvan maximaal 30m² aangebouwd). Is er op het perceel al een groter oppervlak of aantal bijbehorende bouwwerken legaal aanwezig? Dan mogen deze blijven staan. Vervangende nieuwbouw van bijbehorende bouwwerken is mogelijk tot het bestaande oppervlak/aantal met een maximum van 300m².