Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Participatie zoekgebied windenergie

In gesprek met bewoners van het zoekgebied

De bewoners van het zoekgebied hebben van ons een brief gekregen met meer informatie. Ook hebben wij hen uitgenodigd voor een informatieavond en kunnen zij zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek.

Inloopavonden voor omwonenden en andere belangstellenden

Daarnaast hebben wij inloopbijeenkomsten op 13 en 15 november 2023 georganiseerd. Daarbij hebben wij mensen die in een straal van 1 kilometer rondom het gebied wonen de kans geven om als eerste te komen. Zij kregen vrijdag 27 oktober 2023 een brief met meer informatie over het zoekgebied en de inloopbijeenkomsten.

Geïnteresseerden hebben zich op een later moment kunnen inschrijven voor de inloopbijeenkomsten.

Commissievergadering en raadsvergadering

De Commissie Grondgebied heeft het plan besproken tijdens de vergadering op donderdag 2 november 2023. Tijdens deze vergadering hebben de verschillende politieke partijen vragen gesteld en hun mening gegeven aan het college over het plan. De gemeenteraad heeft op 10 november 2023 een motie van treurnis aangenomen richting de provincie. Hierdoor is het vervolg van het proces nog niet duidelijk.

U kunt uw mening laten horen tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering. Daarvoor moet u zich van te voren aanmelden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Inspreken bij raads- of commissievergaderingen.

Meepraten tijdens het vervolgproces

Als uit onderzoek blijkt dat het gebied geschikt is voor windmolens, dan start het vervolgproces. Tijdens dit proces kunnen omwonenden en andere belanghebbenden meepraten en meedenken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het opwekken van windenergie. Bijvoorbeeld de precieze locatie. Op het moment dat het vervolgproces start laten wij dat weten via deze website.