Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Commissie Grondgebied 16 november 2023

Datum: 16-11-2023
Tijd: 19:30 – 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar

Voorzitter: J. Beunk
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: M. Roelofs

Volg de vergadering via de live uitzending

de raadszaal met detail van de hamer

Agenda

 1. Opening
 2. Inventarisatie spreekrecht.
 3. Vaststellen definitieve agenda
 4. Lijst van adviezen en conclusies commissie Grondgebied 12 oktober 2023
 5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden, over strategische projecten en over de Omgevingswet
 6. Opiniërend commissievoorstel het realiseren van een mobiliteitshostel aan de Morsweg in Rijssen (portefeuille wethouder Wessels)
 7. Opiniërend commissievoorstel principeverzoek wijziging bestemmingsplan Enterstraat 91 in Rijssen (portefeuille wethouder Wessels en de Koff)
 8. Raadsbrieven van het college
 9. Actiepuntenlijst
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Vergaderbundel commissie Grondgebied 16 november 2023 (pdf, 25 MB)

Omdat de voorstellen bij de agendapunten 6 en 7 op een later moment opnieuw behandeld worden en er ook nog een inspraakprocedure is, kan er over deze voorstellen nu niet worden ingesproken.